måndag 13 december 2010

Bok om digital kompetens

Digital kompetens i undervisningen
Handbok för lärare i samhällsvetenskapliga ämnen
Ulf Jämterud.

Om du är lärare och vill utveckla din användning av IT och digitala lärresurser i undervisningen har jag två råd. För det första kan du skaffa dig den här boken för i den har du mycket att hämta. För det andra tycker jag att du ska börja med att läsa slutordet i den.
Där tar nämligen Jämterud upp frågan "När ska jag hinna med allt detta?"
Jag tycker att frågan är berättigad eftersom boken innehåller så många idéer att risken för att genomsnittsläraren blir en aning matt är stor.
Enligt Jämterud har lärare inte all tid i världen att sitta ner i lugn och ro vid sin arbetsplats. Datorn har visserligen underlättat arbetet och minskat tidsåtgången. Mycket av administrationen görs nu via skolans lärplattform. Man fyller i närvaro/frånvaro, meddelar läxor, svarar på e-post från elever, föräldrar, kolleger och skolledning parallellt med att man förbereder lektioner i Word eller Power Point. Men den nya digitala kompetensen kräver så mycket mer. Man ska kunna och hinna med att blogga, twittra, delta i sociala nätverk, publicera filmer och bilder och hänga med i utvecklingen av ny teknik samt lära sig nya tjänster?
Hur gör man det?
Jämteruds svar är klokt. Lösningen ligger i att vi ställer rimliga krav på oss själva. Att börja med en eller två idéer, som man tror kan utveckla undervisningen och är värda tiden som man lägger ner.
Första delenBoken är uppdelad i två delar. I första delen tar Jämterud upp frågeställningar och perspektiv kring IT i skola och undervisning. Man påminns om EU:s nyckelkompetenser och i och med det bokens huvudämne, digital kompetens. Ett begrepp som de senaste åren har vidgats i innehåll och som författaren utvecklar på ett bra och tydligt sätt.
Intressant är hur begreppen digitalt infödda och digitala invandrare under senare år har döpts om till digitala invånare och digital turister.
De flesta lärare har idag säkert bra koll på Web 2.0 och de sociala medierna. Hemsidor, bloggar, twitter, wikier, fildelning, RSS och poddsändningar är företeelser som vunnit mark inom den pedagogiska verksamheten. Har man ändå missat något av detta så finns bra information i bokens första del, som också avhandlar mobilt lärande och datorspel i skolan samt upphovsrätt för lärare.
Andra delenOm man som jag har arbetat med IT under de senaste femton åren så är första delen välkänt stoff i stora delar. När man sedan kommer in i den andra delen måste jag erkänna att Jämteruds omvärldsspaning och beskrivande av resurser passerar mitt vetande på många områden. Han har dammsugit resurser på nätet och beskriver hur webben, digitala kartor, strömmande video, den sociala webben, mobilt lärande, datorspel och verktyg för plagiatkontroll kan bli en naturlig del av undervisningen.
Många länkar till Internet blir det. Det är bara att tacka och ta emot. Jag ska verkligen ge mig ut på upptäcktsfärd. Hoppas att alla länkar kommer att fungera. Det är ju en välkänd svårighet när webbplatser dyker upp och försvinner. Ett problem som Jämterud tar upp i sitt förord.
Som sagt, man blir imponerad av författarens sammanfattningar av nätets resurser. Lägg också till att han ger pedagogiska förslag om hur man kan använda dessa resurser och även tar upp farhågor gällande den övertro som kan finnas att tekniken ska lösa lärandets gåta.
Vem kan läsa boken?
Boken vänder sig i första hand till dig som undervisar i något eller några av de samhällsvetenskapliga ämnena på gymnasiet eller i grundskolan senare del.
Jag tycker nog att alla lärare kan hämta inspiration i denna bok. Läs den inte från pärm till pärm. Använd innehållsförteckningen och botanisera bland de delar som intresserar.
Mycket av innehållet passar alla ämnen i skolan men vänder sig mest till de samhällsvetenskapliga. Det är nog många mer än jag som anar att det finns ett visst behov av en liknade bok som tar ansats i de naturvetenskapliga ämnena i allmänhet och i matematik i synnerhet.
Vem skriver den? 

3 kommentarer:

Ulf Jämterud sa...

Tack så mycket för denna fina och utförliga recension!

Jag vill bara berätta att jag har skapat en webbplats till boken. På webbplatsen finns samtliga länkar, indelade efter samma kapitel som i boken. På så sätt slipper läsaren skriva in länkarna manuellt. Planen är också att hålla länklistan på webbplatsen uppdaterad, vilket ju är omöjligt i boken.

http://digitalkompetens.nu

Vänliga hälsningar

Ulf Jämterud

Honken sa...

Hej!

Tack själv för en gedigen bok och ett fungerande IT-stöd.

Bra idé med webbplatsen. Det underlättar självklart.
Jag kommer att sprida hemsidan här i Sandvikens kommun som en utmärkt resurs.

/H

Peter sa...

Med rätt finansiering skulle jag gärna skriva liknande bok för matematik, där jag är verksam och försöker missionera kring IKT och dess förtjänster. Hoppas någon annan hinner före så att detta sker omgående. Boken som media kanske inte är rätt väg att gå, men många vill fortfarande ha pappersblad att bläddra i, hehe. Att komplettera med en sajt som ovan är bara att applådera. Hepp!