måndag 16 augusti 2010

Eftersläckare 2 och 3

Sommaren ger sig inte. Varm och solig inspirerar den oss att ta små turer med motorhemmet. Förra helgen blev det en repa ner till Hallstahammar och campingen där. Cyklarna var med och vi skulle cykla längs Strömsholms kanal. Nog försökte vi allt, men cykelbanan gick mest några hundra meter från kanalen och Kolbäcksån så litet överreklamerat var det.

Nåväl, vi tog en underbar promenad längs Skantzsjön på kvällen och såg en spektakulär slussning vid Norlings sluss på morgonen därpå. Sedan bar det iväg till Västerås och ett trevligt dygn i gurkstaden innan hemfärd och barnbarnsumgänge. Den här helgen blev det kuturfestival i Stockholm för andra året i rad. Som vanligt utgick vi från Långholmen där husbilen placerades under Västerbron. Vädret var sagolikt och en del jazz på Brunkebergstorg made my days. Fru T var också nöjd både med aktiviteterna och sin nyservade cykel á 600 kr. Oj, vad bra den gick!

Ska vädret fortsätta att sparka oss i ändan även nästa veckohelg? Vi får se!

onsdag 4 augusti 2010

Inför hösten 2010

Sakta men säkert börjar maskineriet gå igång inför en höst som kommer att innebära många förändringar inom förskola och skola i Sandviken. Jag tänker på den digitala skolutvecklingen som äntligen börjar ta fart på allvar.

Alla åk 1-elever och lärare på gymnasiet får tillgång till en egen bärbar dator som kan nyttjas i ett trådlöst nätverk med hög kapacitet över hela gymnasiecampus.
Den lyckade 1-1-satsningen i Österfärnebo fortsätter i samarbete med Högskolan Dalarna.
Skriva sig till läsning blir äntligen en accepterad läsinlärningsmetod. På bred front fortbildas lärare i detta. Alla elever från åk 1 till gymnasiet får tillgång till de alternativa lärverktygen.
Kontakten med vårdnadshavare utvecklas vidare digitalt genom e-tjänster för IUP och barnomsorg/skolbarnomsorg.
På minussidan finns fortfarande brist på planering och genomförande av relevant kompetensutveckling av lärarna inom IT-pedagogik.

Tittar man internationellt pågår mycket utveckling på området i många länder Omvärldsbloggen: Stefan Pålsson IT i skolan.

I Danmark har man på regeringsuppdrag jobbat fram rekommendationer som består av tio punkter som finns samlade i rapporten Fremtidens folkeskole – én av verdens bedste. En av punkterna är:

Valfriheten för eleverna och den pedagogiska användningen av it och digitala medier ska öka. Det krävs både relevant kompetensutveckling av lärarna och en genomtänkt utveckling av digitala lärresurser för att detta ska fungera.

I New York vill man förändra skolan genom att skapa en flexibel modell för att kunna hantera komplexa och varierande utvecklingsprocesser:

Individuell anpassning med hjälp av IT. Genom att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och behov vill man höja deras motivation och prestation.
Undervisning online. Ständig tillgång till vägledning och lärresurser på nätet kan förhoppningsvis bidra till att individanpassa undervisningen och ge bättre möjligheter för eleverna att få den hjälp och vägledning som de behöver. Samtidigt förändras lärarrollen för dem som undervisar online, från en förmedlande till en mer coachaktig roll.


Amerikanska utbildningsdepartementet arbetar med att ta fram en federal IT-strategi för skolan. Det finns en stark medvetenhet om att utvecklingen går snabbt och att det därför gäller att handla nu. Skolan måste helt enkelt ta till sig de digitala möjligheterna i sin undervisning och i sina kunskapsmål för att kunna försvara sin roll och uppgift i samhället. Och det handlar om att tänka på helt andra sätt än under 1900-talet, eftersom världen helt enkelt inte längre ser ut och fungerar som den gjorde då.

Satsningarna kommer att ske inom tre stora områden. Det första rör hur den konkreta undervisningen ser ut och hur den kan finna nya didaktiska former och möjligheter med teknikens hjälp. Det andra området utgörs av mer systemövergripande satsningarna som syftar till förnya och förbättra en hel skolas samlade verksamhet genom målmedvetna it-satsningar. Och det tredje området rymmer insatser som ska se till att förnyelsearbetet och förändringar kan utvecklas och leva vidare på längre sikt. Här kan det också handla om utvärderingsarbete och forskningsprojekt som kan både kan ge större perspektiv och förslag på konkreta förbättringsåtgärder.

Trevlig läsning! Sverige, då?

Skolk i betygen och förslag på att förbjuda elever och lärare att bära heltäckande slöja.
Håhå, jaja!

måndag 2 augusti 2010

Näset och Borgsjö

För andra året i rad anordnades samvaro och musik på Näset och i Borgsjö. The Andersson Family stod för arrangemanget och minstingen Pontus passade också på att fylla 50 år. I dagarna tre åt, drack, diskuterade och skrattade ett femtiotal människor.

Och så spelades det jazz och liknande musik som avslutningsvis framfördes i konsertform både i Borgsjö kyrka och Borgsjö hembygdsgård.

Några bilder säger mera än tusen ord sägs det :-)

Fortsättning nästa år? Den som lever får se!