fredag 30 oktober 2009

Nu pendlar det runt 0

Oftast pendlar temperaturen runt 0 när man med tvehågset mod ger sig in i depressionsmånaden november. Så är fallet även detta år. 0 grader i morse i södra Ängby där familjen Holmqvist just nu befinner sig. På minussidan finns en eskalerande svininfluensa och ett avsked från den kära husbilen. Under det närmaste halvåret blir det Kilafors för det underbara motorhemmet.

Det gäller att möta dagarna fram till jul med meningsfulla saker. På plussidan? Få se nu....utan inbördes gradering.

Gå på Fasching och avnjuta Larry Carlton
Besöka Orionteatern och Salong Giraff
Käka på Babaja
Träffa barn och barnbarn på Joels sexårskalas
Få ett politiker-ja till att driva ett Ett-till-Ett projekt i Sandviken
Kratta i manegen för samarbete med Högskolan Dalarna i samma fråga
Spela in egna låtar med snälla och tålmodiga kamrater
Ladda för spelning på Gävle jazzklubb på onsdag
Veta att man fortfarande har förmågan att hålla föredrag med kort varsel
Att ha en livskamrat som vill dela utrymme på en begränsad yta i en husbil (och verka glad och nöjd)
Att barn och barnbarn är friska
Den digitala kompetensens återtagande av förlorad mark

På minussidan...

Att kolleger får sluta på jobbet för att de är för kunniga.
Hostan :-(

Så är läget. Truman sprider en skön värme i husbilen. Lunch väntar. Ett glas vin. Tunnelbana in till City. Oansvarigt. Lyxigt. Novemberglädje :-)

onsdag 14 oktober 2009

Går det att få människor att ändra sina invanda vanor?

Till stöd för skolutvecklare och andra som vill att det ska hända nåt!

En-till-en i startgroparna

I går tog Kunskapsnämnden i Sandviken det glädjande beslutet att genomföra de två planerade En-till-En-projekten. Ett på gymnasiet, Business College och ett i Österfärnebo F-9. Sammanlagt rör det sig om drygt 150 datorer som ska ut i verksamheten. Datorer som är bestyckade på ett nytt sätt med mera självadministration och bantad service. På så sätt blir datorerna billigare och kan anskaffas i större antal.

Men ännu viktigare:

Fyra huvudsakliga komponenter måste vara i balans.
Dessa komponenter är teknikinvesteringen, satsningar på kompetensutveckling, tillgängliggörande av digitalt innehåll samt en tydlig pedagogisk idé om när och hur man ska använda IT i lärandet. Det är viktigt att eleverna är delaktiga i det pedagogiska arbete.

Den pedagogiska idén samt satsningar på kompetensutveckling måste arbetas fram och planeras innan projektet går igång. Förberedelsearbetet är av avgörande betydelse och skolenhetens ledning, personal och elever måste ha en gemensam projektplan som alla i projektet stödjer.

Nu kör vi!!

tisdag 13 oktober 2009

Utvärdering En-till-En i Falkenberg, delrapport 2

Vad händer om man ger sig sjutton på att eleverna inte ska använda sig av sina datorer?

Ytterligare ett belysande exempel på hur datorn har blivit ett redskap som används på ett kreativt sätt kommer från en lektion där intentionen var att inte använda datorn. Uppgiften under denna lektion var att designa en ny sorts penna och en utforma en reklamkampanj för lanseringen av denna nya produkt på marknaden.

Läraren delade ut papper och penna och uppmanade eleverna att fundera ut användningsområde, målgrupp och hur pennan skulle formges. Uppgiften skulle sedan redovisas på en traditionell pappersplansch. Lärarens avsikt med upplägget var att eleverna skulle släppa datorn under denna övning och istället använda papper och penna. Eleverna utryckte sin uppskattning och de tyckte att det skulle bli kul att arbeta med sax och lim igen. Men det tog ungefär en halv minut innan den första gruppen tog upp sina datorer och började skissa på en affärsplan. De sökte på information om hur man utformar en reklamkampanj, de sökte på bilder av pennor och de använde datorerna för att strukturera sina anteckningar. Eleverna satt runt en gemensam dator, tittade på olika förslag och diskuterade olika kreativa förslag till lösningar. En elev börjar googla på olika bilder av pennor för att få idéer. En annan grupp ville lansera en penna fäst på fingret och börjar söka bilder av ringar (”weird rings”, konstiga ringar). ”Weird rings ger fler träffar eftersom det är engelska”, är det omedelbara svaret på frågan varför de söker på engelska ord. En elev söker på ”namngivningssidor” för att få idéer till namn. En grupp börjar skissa i ett ritprogram på datorn. Alla grupper tar datorn som ett självklart val för sitt gemensamma arbete.


Den kreativa processen i klassrummet utmynnar i flera olika sorters pennor: en fingerpenna med smak, en bluetoothpenna för affärsmän, en kamerapenna osv. Idérikedomen är stor och de använder omväxlande datorn för sökning, inspiration och som anteckningsbok. En grupp tar en bild på en ring från Internet och bildbehandlar den i Photoshop. Eleverna har haft en kort genomgång av Photoshop på en lektion, resten har de lärt sig själva. En annan grupp vill skriva ut en rubrik i ett speciellt typsnitt och får då ta hjälp av läraren. De mailar sin rubrik till läraren som har möjlighet att skriva ut. En grupp söker på ”rimlexikon” för att konstruera en slogan. Ingen elev surfar på något annat än det som är uppgiftsrelaterat.


Fantasin är påtaglig. Det känns som den kreativa processen stöds av de idéer de kan få från sitt sökande och googlande. De blir lite stressade över att behöva rita sina pennor och affischer för hand. Flera vill använda datorn som stöd. En grupp använder ett digitalt textraster för att få bokstäverna raka och snygga. För både eleverna och läraren blir denna lektion ett tydligt exempel på hur beroende och vana de blivit vid att använda datorn som ett arbetsredskap. Trots att alla var överens om att datorn inte skulle användas vid denna uppgift, kändes det fullständigt onaturligt att inte använda den. Resultatet blev att alla utnyttjade datorns fördelar och kunde sedan göra en snygg affisch med hjälp av både dator, sax och lim.


Intressant! Idag tar Kunskapsnämnden beslut om att göra Sandviken till en En-till-En-kommun...förhoppningsvis!

fredag 2 oktober 2009

Milstolpar

Milstolpar är alltid bra att ha. Det känns som om man har kommit fram till något, tar en fika och sedan kan speeda vidare mot nya stolpar.

Det var en klar milstolpe i dag när vi gjorde Sandvikens grundskolors erbjudande om e-tjänsten Digital IUP för vårdnadshavare synlig på Sandvikens hemsida.

Sandviken erbjuder fr.o.m. oktober 2009 alla vårdnadshavare möjligheten att digitalt komma åt sina barns individuella utvecklingsplaner. De som önskar använda tjänsten måste ha en e-legitimation.

Det har varit en lång väg dit, men nu finns hela e-tjänsten med e-inloggning till en medborgarportal och single sign on till den digitala IUP:n på plats. Värt en fika eller t.o.m. ett glas vin i kväll.

Är det en milstolpe att man nu är twittrare? Kanske inte, men jag kände liksom pressen från den yngre generationen när jag i går var på ett av seminarier kring IT i skolan, med tonvikt på hur en plattform för lärare och lärande ska se ut. Arrangör är Utbildningsförvaltningen i Stockholm Plattform 11.

Den yngre generationen i fråga hette Therese Mannheimer och är entreprenör och tillika webbstrateg inom sociala medier på reklambyrån Pool. Hon arbetar dagligen med att hjälpa företag att hitta en närvaro på den sociala webben som stödjer deras affärsmål, skapar resultat och främjar kommunikation.

Andra inspirerande föreläsare var Evamaria Nerell som är beteendevetare med inriktning mot IT-miljöer och arbetar på socialstyrelsen som kommunikations- och IT-utredare och Pelle Sjöqvist som är Creative Director på Edelman Stockholm.

Sista seminariet blir 15 oktober.
Ytterligare en milstolpe?