måndag 20 maj 2013

Sandvikens kommun på Framtidens Lärande

Sandviken har som partnerkommun medverkat vid Datorn i Utbildningens evenemang Framtidens lärande 15-17 maj. Med skolchef Inger Norman i spetsen fanns ett tjugotal lärare, politiker, rektorer, chefer och samordnare på plats för att ytterligare konsolidera kommunens framskjutna plats på den nationella skol-IT-arenan.

Partnerskapet  resulterade i tio inspirationsmöten och tre seminarier under tre dagar. Mötena och föredragen var välbesökta och uppskattade. De spände över såväl pedagogik som teknik och logistik.

Murgårdsskolan F-5 var väl representerade. De gjorde en fräsch digital presentation hur skolenheten under en längre period arbetat fram en pedagogisk planering som binder samman flera av de delar som varit i fokus under året. Lgr 11, IT, läs och skrivstrategin, redefinierat lärande, elevmedverkan, unga på nätet mm. De har ju också haft ” varsin dator” i drygt ett år nu.
Murgårdsskolan F-5
Att skriva sig till läsning var också ett populärt ämne. Mona Wiklander berättade både vid större seminarier och vid inspirationsmöten om språkutveckling för måluppfyllelse och ställde frågan om ”att skriva sig till läsning” bidrar till högre måluppfyllelse. Hjälp hade hon av forskarna Eva Hultin och Maria Westman, Högskolan Dalarna.
Liselott Sjödin, Hedängsskolan visade hur ovan nämnda arbetssätt förändrar undervisningen i ett lärar/elevperspektiv.

Hedängsskolan F-6
Representant från politiken fanns också på plats och berättade om de beslut som tagits ang. 1-1 i kommunen. Det var Patrik Lundqvist, 1:e vice orförande i Kunskapsnämnden som på ett personligt sätt reflekterade över vilken betydelse IT har för elevers lärande. Han tryckte på tillgänglighet, jämlikhet och likvärdighet. Han var också med vid ett seminarium tillsammans med Lars Walter, Grundskolechef, Katarina Löf, rektor Murgårdsskolan F-6 och Gun-Marie Wetso, Högskolan Dalarna.
Tillsammans redogjorde de för hur kommunen går från politiska beslut till likvärdig tillgång i Sandvikens kommuns 1-1 satsning och vilka resultat forskarna ser.
Kunskapsnämnden
Tina Åhlstrand, Kungsgårdens skola gjorde en dragning om hur hon använder kommunens lärplattform edWise tillsammans med lärresurser i Learnify. Det arbetssättet är i sin tur beroende av Skolfederationen som förklarades tekniskt av Stefan Runneberger, Nexus,och Erling Sjöström från Tieto.

Kungsgårdens skola
Andra frågor som avhandlades var ryggsäckar, logistik, service, support, laddningsskåp, försäkringar, reinvesteringar, trådlösa nät, el, larm och brandskydd. Kanske inte så konstigt eftersom Sandviken har det mest utbyggda 1-1- projektet i Sverige. Då kommunen har flera e-tjänster på skolsidan handlade ett inspirationsmöte om vilka krav Datainspektionen har på säker inloggning och hur kommunen svarar upp mot detta?

Eftersom Sandviken hade en så framskjuten plats på konferensen kom IT- och energiminister Anna-Karin Hatt och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén på besök och samtalade under en lång stund med Lars Walter och Mona Wiklander. De var mycket imponerade av de satsningar och det arbete som kommunen gör och Anna- Karin Hatt beslutade på stående fot att besöka Sandviken i höst.
IT-minister
Något för Sandvikens kommun att se fram emot.

måndag 13 maj 2013

Dop

Denna gång var det en liten flicka som fick namnet Mila som skulle döpas. Minnas och Mattias Mila. Många M blev det och självklart var storasyster Amie med.

Fina familjen

Allt utspelade sig i Älvkarlebys fantastiska kyrka från 1400-talet och blev så lyckat eftersom så många kom och drog sitt strå till stacken med glädje, litet tårar och ett underbart dopkaffe efteråt.

Ett extra plus i kanten var att fina Maggan var doppräst och lade in extra känsla i hela ceremonien. Där hade vi ett till M :-)

Lägg också till M:en Morfar och Mostrarna som sjöng och spelade Bo Caspers fina låt "Vad ska du heta".
Morfar och Mostrarna
Trettonde barnbarnet sammanlagt för fru T och bloggaren.Var denna lilla goa flicka den sista, Månne?

söndag 5 maj 2013

Medlemskap

Cradle Spring

Så fick jag då den stora äran att bli medlem i Jemtska Hammond Sällskapet. Inför ett sextiotal musikentusiaster fick jag mitt medlemsbevis under muntra former. Speciellt roligt var det att jag dubbades samtidigt som min gamle spelkompis trummisen Pontus Andersson.

Efter god mat och god dryck påbörjades musicerandet  och pågick långt in på natten. Det blev fantastiskt lyckat eftersom varje bandkonstellation bara spelade två låtar innan man bytte gäng. Där gjorde Filter Capacitor Hans Richert en utmärkt insats. Spirituell och pådrivande lotsade han upp och ner folk från scenen i rask takt.  Han hann också spela utmärkt på Hammondorgeln vid flera tillfällen. Med utmärkt beröm godkänd.

Variationen var förbluffande. Ingen nämnd och ingen glömd, men det var naturligtvis inte fel på något sätt att Kjell Öhman var aktiv på scenen under hela kvällen.

Och till sist, hur skulle detta kunna genomföras utan sällskapets presidium, som så fint fanns med på de goda tårtorna.

Presidium
Primus Rotor, Kabinettsekreterare och Sir Sjoe, 16'Drawbar. Ni är bara helt enkelt    BÄST!!!!

lördag 4 maj 2013

Jemtska Hammondsällskapet

I kölvattnet av min sextiosjätte födelsedag är jag för första gången inbjuden till Jemtska Hammonsällskapets musikgille. Det går av stapeln i Jämtkogens fina lokaler i Bräcke.

Hammondsällskapet är en riktigt rolig företeelse i det svenska musiklivet. Så här skriver de på sin hemsida:

I akt och mening att verka för att Hammondorgeln skall få förbli vilande på den högsta av piedestaler för elektriskt drivna musikinstrument har det i Jämtland tagits initiativ till och bildats ett ordenssällskap benämnt Jemtska Hammondsällskapet.
Hammondorgeln, detta hittills oöverträffade och rikt facetterade instrument, har under de senaste decennierna i någon mån hamnat i skymundan bakom den uppsjö av digitala syntetiska påfund som grasserat på marknaden.
Även om ingenjörerna bakom skvitterbrädorna gör sitt bästa för att försöka efterlikna Hammonds alldeles speciella ljudkropp, konstaterar Sällskapet att man ändå misslyckats. Oavsett om en synthesizer än må låta snarlikt förlagan, är det Sällskapets oomkullrunkeliga ståndpunkt att plagiaten inte når ända fram.

En hundraprocentig kopiering av en Hammondorgel är någonting fullständigt omöjligt!
Att äga en Hammondorgel är mycket fint. Ägande är dock inget absolut krav för att inväljas i Sällskapet. Ett visat intresse för instrumentet eller en nära relation med detsamma kan räcka som bevekelsegrund för medlemskap.

En av många lustigheter med ordenssällskapet är att man har egen tidräkning, som utgår ifrån det år den första hammondorgeln framställdes. 

Dena dag är datumet:
11 i C 79 e.THP

Alla medlemmar har ordenstitlar som tagits från delar av en riktig hammondorgel. Från Primus Rotor till  Female Connector...

Men det viktigaste är dock kärleken till musiken och jazzen. För mig betyder det att jag igår fick stå och spela med ett gäng härliga musiker, bl.a. Kjell Öhman :-)


Men också Göran Rahm icke att förglömma!

Det var igår det. Idag är det den stora dagen och då ansluter flera grandiosa musiker som förmodligen vill jamma inpå nattkröken efter den gemensamma middagen kl. 15.00.

Mer om det i morgondagens blogginlägg!