måndag 4 februari 2013

Moderators röst

Trevlig text från moderator Öysteins blogg:

Oystein Johannessens blog
Det svenske skolecaset kom fra Sandviken kommune, som ligger rundt 200 kilomenter nord for Stockholm. De tre representantene fra Sandviken ga en fin oversikt over hvordan man jobber der, blant annet representert ved Murgårdsskolan. Jeg merket meg hvor godt sammensydd og gjennomtenkt arbeidet er, og man legger stor vekt på å jobbe kunnskapsbasert med samarbeid med forskere.
Honken, Katarina och Lars

Oppsummeringsvis synes jeg dette var en meget vellykket sesjon. De tre skolecasene utfylte hverandre på en glimrende måte. Alle presentasjoner gikk bra. De ca 450 deltakerne holdt ut i tre timer, og jeg tror at både DIU og flere av aktørene i salen nok tenker at dette danner et glimrende utgangspunkt for en enda sterkere markering av nordiske miljøer under BETT 2014.

Inga kommentarer: