måndag 20 maj 2013

Sandvikens kommun på Framtidens Lärande

Sandviken har som partnerkommun medverkat vid Datorn i Utbildningens evenemang Framtidens lärande 15-17 maj. Med skolchef Inger Norman i spetsen fanns ett tjugotal lärare, politiker, rektorer, chefer och samordnare på plats för att ytterligare konsolidera kommunens framskjutna plats på den nationella skol-IT-arenan.

Partnerskapet  resulterade i tio inspirationsmöten och tre seminarier under tre dagar. Mötena och föredragen var välbesökta och uppskattade. De spände över såväl pedagogik som teknik och logistik.

Murgårdsskolan F-5 var väl representerade. De gjorde en fräsch digital presentation hur skolenheten under en längre period arbetat fram en pedagogisk planering som binder samman flera av de delar som varit i fokus under året. Lgr 11, IT, läs och skrivstrategin, redefinierat lärande, elevmedverkan, unga på nätet mm. De har ju också haft ” varsin dator” i drygt ett år nu.
Murgårdsskolan F-5
Att skriva sig till läsning var också ett populärt ämne. Mona Wiklander berättade både vid större seminarier och vid inspirationsmöten om språkutveckling för måluppfyllelse och ställde frågan om ”att skriva sig till läsning” bidrar till högre måluppfyllelse. Hjälp hade hon av forskarna Eva Hultin och Maria Westman, Högskolan Dalarna.
Liselott Sjödin, Hedängsskolan visade hur ovan nämnda arbetssätt förändrar undervisningen i ett lärar/elevperspektiv.

Hedängsskolan F-6
Representant från politiken fanns också på plats och berättade om de beslut som tagits ang. 1-1 i kommunen. Det var Patrik Lundqvist, 1:e vice orförande i Kunskapsnämnden som på ett personligt sätt reflekterade över vilken betydelse IT har för elevers lärande. Han tryckte på tillgänglighet, jämlikhet och likvärdighet. Han var också med vid ett seminarium tillsammans med Lars Walter, Grundskolechef, Katarina Löf, rektor Murgårdsskolan F-6 och Gun-Marie Wetso, Högskolan Dalarna.
Tillsammans redogjorde de för hur kommunen går från politiska beslut till likvärdig tillgång i Sandvikens kommuns 1-1 satsning och vilka resultat forskarna ser.
Kunskapsnämnden
Tina Åhlstrand, Kungsgårdens skola gjorde en dragning om hur hon använder kommunens lärplattform edWise tillsammans med lärresurser i Learnify. Det arbetssättet är i sin tur beroende av Skolfederationen som förklarades tekniskt av Stefan Runneberger, Nexus,och Erling Sjöström från Tieto.

Kungsgårdens skola
Andra frågor som avhandlades var ryggsäckar, logistik, service, support, laddningsskåp, försäkringar, reinvesteringar, trådlösa nät, el, larm och brandskydd. Kanske inte så konstigt eftersom Sandviken har det mest utbyggda 1-1- projektet i Sverige. Då kommunen har flera e-tjänster på skolsidan handlade ett inspirationsmöte om vilka krav Datainspektionen har på säker inloggning och hur kommunen svarar upp mot detta?

Eftersom Sandviken hade en så framskjuten plats på konferensen kom IT- och energiminister Anna-Karin Hatt och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén på besök och samtalade under en lång stund med Lars Walter och Mona Wiklander. De var mycket imponerade av de satsningar och det arbete som kommunen gör och Anna- Karin Hatt beslutade på stående fot att besöka Sandviken i höst.
IT-minister
Något för Sandvikens kommun att se fram emot.

Inga kommentarer: