onsdag 14 oktober 2009

En-till-en i startgroparna

I går tog Kunskapsnämnden i Sandviken det glädjande beslutet att genomföra de två planerade En-till-En-projekten. Ett på gymnasiet, Business College och ett i Österfärnebo F-9. Sammanlagt rör det sig om drygt 150 datorer som ska ut i verksamheten. Datorer som är bestyckade på ett nytt sätt med mera självadministration och bantad service. På så sätt blir datorerna billigare och kan anskaffas i större antal.

Men ännu viktigare:

Fyra huvudsakliga komponenter måste vara i balans.
Dessa komponenter är teknikinvesteringen, satsningar på kompetensutveckling, tillgängliggörande av digitalt innehåll samt en tydlig pedagogisk idé om när och hur man ska använda IT i lärandet. Det är viktigt att eleverna är delaktiga i det pedagogiska arbete.

Den pedagogiska idén samt satsningar på kompetensutveckling måste arbetas fram och planeras innan projektet går igång. Förberedelsearbetet är av avgörande betydelse och skolenhetens ledning, personal och elever måste ha en gemensam projektplan som alla i projektet stödjer.

Nu kör vi!!

1 kommentar:

Anonym sa...

Mycket intressant, jag visste inte att ni var så långt gången. Jag träffas gärna och pratar förutsättningslöst och delar erfarenheter.
//Tobbe Stråhle, IT-strateg (för skolfrågor) i Gävle Kommun