fredag 8 april 2011

Tuesday in London

Mycket intressant första dag i London. Med chaufför Barrys hjälp tog vi oss en timme norrut från London

Westfields Junior School
Där besökte vi en fantastisk liten skola, Westfields Junior School, Yately, Hampshire. En oerhört dynamisk och snabbtalande rektor tog emot och lotsade oss, med hjälp av pigga, artiga, roliga och duktiga elever genom skolverksamheten. Här vilade inga ledsamheter. Man testade olika IT-baserad pedagogik med friskt mod. Alla lärare var med på banan och jobbade energiskt med gemensamt tagna och genomdiskuterade mål.

Deras lokalt tagna curriculum lirade inte på alla punkter med de nationella överenskommelserna. Här pratade man mer om saker som i alla fall jag tycker är roligt att höra sägas och genomföras. Att elevers lärande inte bara består av enkelt mätbara kunskapsmål utan också innehåller annat lärande som kan utveckla eleven på ett individuellt plan.

För att hjälpa alla elever tar man till flera grepp som kanske inte skulle vara det lättaste att genomföra på svenska skolor. Bl.a. filmar man ständigt lektioner (automatiska filmning, ingen vid kameran) som blir till diskussionsmaterial när man försöker utveckla lärarens arbete eller analysera varför vissa elever inte fungerar i lärandesituationer. Diskussionerna utmynnar sedan i åtgärdsprogram både för lärare och elever.

Alla lektioner innehåller mycket IT. Skolprogram, digitalkamerors och videokamerors produktioner samsas på skolans lärandeportal dit även föräldrar har tillträde.

Man har mycket datorer och det liknar våra 1-1-projekt i Sverige dock med en stor skillnad. Här i England är föräldrar med och sponsrar med pengar till en fond, från vilken skolan sedan tar kapital för att använda till datorinköp till eleverna. Riktigt så går det ju inte till i våra skolor.

Skolan försöker involvera elever i allt. Bl.a. jobbar de i skolans reception under lunchrasterna. Ett roligt hedersuppdrag tyckte ett gäng tjejer som ansvarade för kontakten utåt vår besöksdag. Man belönar också flitiga, duktiga och framgångsrika elever med badges av olika slag.

Smolk i glädjebägaren är att man centralt blockerar Internet på ett ganska handgripligt sätt utan att skolan kan få påverka besluten.

Hopp in i bussen och färd till nästa skola. Under färden nynnades det på slagdängan Winchester Cathedral från 1966 (eftersom vi passerade nämnda katedral.)

Perins School, Pound Hill, Alresford
Den här skolan var en Secondary school med liknande kreativ personal som i Westfield. Här har man nyss byggt ett nytt trådlöst nätverk som invigs i veckan. 1-1-tanken är genomförd till 80-90 % och på samma sätt, genom föräldrars försorg. Man betalar pengar till en fond så att skolan kan förse eleverna med personliga datorer.

Känns litet främmande för oss svenskar, men fick det bra beskrivet och förklarat hur man tänker i England.

Vi fick även här en intressant rundvandring med skolans elev-IT-grupp som guider, som initierat svarade på alla våra frågor. Man trivdes verkligen på skolan och med sin roll som support både för elever och lärare.

Som lärplattform har man Moodle sedan 5-6 år. Man bygger och utvecklar plattformen själva men har även en leverantör som står för supporten. Ett nätverk av ansvariga utvecklare av Moodle finns i närliggande skolor. Dessa träffas regelbundet vilket underlättar utvecklingsarbetet.

På skolan finns två anställda tekniker som reparerar datorer och återställer stulna datorer via försäkringen.

Man har också en speciell plattform för föräldrar som vill följa med sina barns utveckling i skolan.

I morgon väntar skolor i London.

Inga kommentarer: