fredag 8 april 2011

Wednesday in London

Upp hyfsat i tid för avfärd via tunnelbanan till nästa skola, Anson Primary in Brent. En skola med rykte om att vara mycket framstående ICT- användandare.

Vi kom till en skola som det senaste året har byggts ut med en fantastisk matsal och ett musikrum (där vi blev informerade under en timme).

Om man tror att förutsättningarna att jobba med ICT ökar om skolan är homogen på elevsidan och föräldrarna är välbärgade får man en tankeställare. Här är 37 languages spoken och 34% av eleverna har free school meals.
Om man tror att invandrarfamiljer inte har Internetkoppling hemma tror man också fel. Dessa familjer håller kontakten med hemlandet via Skype och i och med det så har över 95 % av familjerna Internetuppkopplingar hemma.

Vi fick en presentation av användandet av ICT av miss Pennrose Brooke, som tillsammans med Simon Pile är ICT-coordinator på skolan. Pennrose härstammar från Australien, började på skolan för fem år sedan och har blivit kvar pga att hon är överförtjust i sitt jobb och i sin skola.

Det finns inga extra fundings utan här har man lyckats med sina investeringar pga av en sparsam och hela tiden närvarande rektor, Jeff. Det gäller att satsa på rätt hästar så att investeringarna blir använda.

Mycket av aktiviteterna på skolan finns beskrivna och presentationer och filmer ligger på hemsidan. Man har åsikten att skola ska vara rolig och kostar på sig aktiviteter som liknar populära TV-program. Man använder sig bl.a. av worder.net.
Skolan har också märkt att resultaten för eleverna går upp om föräldrarna loggar in på hemsidan för att få information om skolarbetet.

I stället för att blockera Internet har man byggt upp ett eget socialt nätverk där eleverna finns och känner säkra. Man har Fronter som lärplattform och har den filosofin att man börjar använda plattformen först och ser vad som händer. Därefter sätter man upp säkerhetsreglerna.

På Anson jobbar man med de nationella grunderna assessment, attendance och behaviour. Men här har man också lagt till have fun, inform, show work, help, include och discuss.Man gör små Screencorderfilmer för att informera föräldrarna, text services handlar mest om positiva saker och man använder twitter för att snabbt få ut meddelanden till familjerna.

E-learning fundation finns med på ett hörn för att organisera och implementera ICT. Det är dock väldigt få familjer som väljer att ha en 1-1-dator för sitt barn. Man tycker förmodligen att man får tillräckligt med ICT på skolan.

Vid rundvandringen besannades allt som vi hade hört om Anson Primary. Här var ICT embedded i alla klassrum hela tiden. Man hade också passerat det stadium när man använder ICT för sakens skull. Jag var både imponerad av dessa skickliga lärare och rörd över vad man såg i elevernas ansikten; glädje, vetgirighet och trygghet! Imponerad är ordet!

Inga kommentarer: