fredag 29 maj 2009

Studiebesök i Vänersborg

21 timmar tog det men det var det värt!

Tillsammans med nämndspolitiker, lärare, IT-samordnare (GY) och IT-tekniker ställdes kosan till Fridaskolan i Vänersborg. Tåg för de flesta, bil för någon. Det övergripande syftet var att titta på deras 1-1 projekt, men det kom självklart också att handla om pedagogik, arbetssätt, överenskommelser och förväntningar. All heder till Lin Education som hade planerat besöket åt oss.

Ingen av de politiker i Kunskapsnämnden som är emot det självklara att lärare och elever i våra dagars skola alltid är i behov av en egen uppkopplad dator, visade intresse av att följa med. Alla var inbjudna, ingen nappade! Det borde oroa de människor som fortfarande vill ha elever kvar i Sandvikens skolor de närmaste åren. Konkurrensen ökar! Vi skriver år 2009 nu, inte 1982.

Utvecklingschefen Tomas Borgvall berättade inledningsvis om skolans ambitioner att göra alla elever till "tågluffare". Begreppet tågluffare innebär kortfattat att lära sig ta ansvar och att se utmaningar som ett tillfälle att utvecklas såväl när det gäller studier som i det sociala samspelet.

Självklart förväntas elever och personal att göra de saker som man har kommit överens om i verksamhetsbeskrivningarna. Detta finns med i lärarnas anställningsavtal! Det innebär att friheten är stor för lärare och elever på den pedagogiska sidan men att det finns en mycket fast och medveten struktur och viljeinriktning i botten.

Mycket möda har lagts på gestaltning av målen i styrdokumenten. Därför vet eleverna vad som krävs av dem. De slipper famla runt och göra en massa onödigt kvantitativt arbete som inte ökar deras kvalitativa kunskaper. Tiden kan i stället läggas på annat kvalitativt lärande. Helt enligt skolans styrdokument.

Mitt bland alla bärbara datorer vittnar eleverna om att det som upplevs som bäst på Fridaskolan är kontakten och kommunikationen med deras engagerade lärare. Mentorstid och ringsamtal är viktiga och ofta återkommande ingredienser i arbetet. Där kan allt tas upp, där finns stöd för lärande att hämta både bland andra elever och lärare. Det går också bra för en elev att beställa individuell tid med lärare.

I denna smältdegel av lärande bär då varje elev och lärare på en vit Mac-dator. Alltid uppkopplad, alltid redo. Dokument sparas, försvinner aldrig, finns alltid till hands. Datorn tröttnar aldrig. Den står ut med hur många fel som helst, tills det bli rätt. Den ställer alltid upp på nya idéer och infall. Erfarenheter delas genom den. Fronter är plattformen.

Arbeten sparas i portföljer. Individuella utvecklingsplaner dokumenteras och används. Bilder tas och läggs in i olika sammanhang. Filmer redigeras och läggs lokalt. Blir de av allmänt intresse läggs de ut på Google Earth och Youtube. Muntliga framställningar filmas, tittas på och reflekteras runt. Avslutningslåtar inför den första studentkullens avsked från skolan spelas in i GarageBand. Känslosamt och vackert och med kvalitet.
Do I need to say more?

Miljön är fantastisk (ett gammalt infanteriregemente).
Pedagogiska ledare har inget personalansvar. Fokus läggs på pedagogik!
Kompetensutveckling rörande den digitala kompetensen (workshops) går av stapeln varje onsdag mellan 14-16. Där visas nya innovationer och idéer som lärare, elever och de outtröttliga Mac-datorerna har hittat på tillsamman.
Sorgset jämför jag med Sandvikens kommuns fortbildningssatsning inom området som under de senaste två åren helt nedmonterats. :-(

När jag lyssnade på gymnasieelevernas berättelser om sitt görande och lärande blev jag upprymd, rörd och frustrerad i en salig blandning. Men mest "nu jäklar"!!

Vid en vandring över till grundskolan påträffades några tjejer som satt i ett träd och gärna ville visa att det är kul att sitta i ett träd också :-)
Jag lovade att båda skulle få vara med på bild så här kommer båda två.


2 kommentarer:

Sune sa...

Fantastiskt med pedagogiska ledare som inte har "hålla budget" som sin viktigaste uppgift. Grattis till att du fått uppleva det! Kan det bero på att dom använder Mac:ar? Hur såg schemat ut? Hur var undervisningen organiserad?

Honken sa...

Hur såg schemat ut? Fritt och flexibelt!
Hur var undervisningen organiserad? Fritt och flexibelt med stort eget ansvar :-)
Välkommen till Shangri La!!