lördag 15 januari 2011

BETT, torsdag e.m.

Seminarierna blev lyckade. DiU hade initierat förläsningarna tillsammans med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Internationella Programkontoret och Skolverket.

Herrarna Bonn, Alberyd och Andersson från SPSM kryssade lugnt och säkert igenom nyttan av alternativa verktyg och digitala läromedel. För många i publiken verkade mycket vara nyheter. Dock inte för lärarna från Sandviken, som vet att de alternativa verktygen finns planerade på alla 1-1-datorer som kommer att rullas ut underde närmaste åren.
Speciellt Österfärnebolärarna uttryckte tillfredsställelse över att man kände igen alla argument från SPSM och att man redan befinner sig på den nivå som föreslås från Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Vi i Sandviken har nästan haft en särställning när det gäller internationaliseringsarbete i samarbete med Internationella Programkontoret, vilket också bekräftades av en av informatörerna Angela Andersson. Från vårt håll har det i mångt och mycket handlat om Mona Wiklander och Agneta Björk, som drivit mångder av internationaliseringprojekt i kommunen i samarbete med olika enheter i skolverksamheten.
Det var Ann-Marie Degerström som sedan berättade om eTwinning. Ta in Europa i ditt klassrum.

Sista passet hade organiserats av min gamle diskussionpartner (alltid lika givande) Seth Norberg, nu på Skolverket och Rektorsprogrammet. Han hade trummat ihop ett gäng rektorer som berättade om sina erfarenheter hur digitala media bidrar till utvecklingen i olika avseenden. Som vanligt hamnar man ofta hos elver som givit upp skolan, men som kan fås tillbaka på banan igen via tillgänglighet till informationstekniken på olika sätt.

Alldeles i slutet av föreläsningarna fick jag genom en Carina Näslund-teaterviskning en fråga om någon rektor från Sandviken kunde bli intervjuad av två elever som finns med för att dokumentera BETT-dagarna. Jag frågade Christina Hjern, som ställde upp och säkert kommer att göra bra reklam för vår kommun på DiU:s hemsida.

Sedan blev det direktpromenad till hotellpuben och samtal med Marie Louise Härlin, IT-samordnare i Upplands-Bro, som ville veta allt om våra 1-1-planer. Nätverkandet är mycket viktigt på BETT, för mig kanske det viktigaste.

Kvällen avslutades med middagskryssning på Themsen med Dixie Queen under vilken nätverkandet fortsatte.

Inga kommentarer: