tisdag 24 mars 2009

Grus i maskineriet

Lärarförbundet är inte nöjt med förslaget på ny lärarutbildning. Det man vänder sig emot är återgången till en stadieindelad lärarutbildning. Man anser att det inte finns någon pedagogisk grund för den utvecklingen.

Man riktar kritik mot att utredningen har prioriterat ämnesbredd framför ämnesdjup i förslaget för lärare i förskolan, förskoleklass och skolår 1-6. Det här innebär de mest kvinnodominerade lärargrupperna kommer att få en utbildning utan något ämnesdjup och som dessutom är kortare än andra. Det riskerar att få en negativ inverkan på deras möjligheter till utveckling i yrket - både när det gäller lön, inflytande och möjlighet att söka forskningsutbildning, skriver förbundet.

Men vafalls, börjar de av Björklund så hyllade gamla lågstadiefröknarna ta sig ton. De borde veta sin plats, för det gjorde dom ju när utbildningsministern var en liten pilt. Börjar tiderna förändras? Det verkar så.

Det finns andra som också tar sig ton mot Björklund. I Malmö finns det lärarstudenter som öppet kritiserar utbildningsministern som konservativ, ytlig och utan större visioner. Debattgruppen kallar sig ”Sista ordet” och leds av lärarstudenten Rasmus Wennergren. De har också upptäckt Björklunds kluvna tunga när det gäller ökade kunskapskrav. Det har visat sig att det bara gäller för vissa. Dock inte för snickare, murare och lågstadiefröknar.

Björklund pratar om att individen och lärarnas ämneskunskaper är så viktiga. Samtidigt görs lärarutbildningen om så att lärarna blir mer generalister, berättar Rasmus Wennergren. Aftonbladet 2009-03-09

På det verkar Lärarförbundet och de lärarstuderandena ta varandra i handen.

Fortsättning följer!

Inga kommentarer: