fredag 27 mars 2009

Ja, det är våren!

Plötsligt händer det saker! IT-utvecklingen i Sandviken har tagit fart igen. Det trycks på både uppifrån och underifrån. Trevligt efter en ganska ljummen utvecklingsperiod.

LINS, Lärande Individ Näringsliv Sandviken har betytt mycket i sammanhanget. Det är ett samarbete mellan kommunen och Sandvik som det beslutats om i KS under våren. Uppdraget innefattar bl.a. insatser för att öka intresset för naturvetenskap, teknik, matematik och IT på alla nivåer i utbildningssystemet.

Med ens har områden som har legat på listan för tänkbara framtida projekt blivit i högsta grad aktuella. En till en-projekt efter Falkenbergmodellen, en egen dator som redskap för lärande är på väg att få beslutsstöd från både politiker och tjänstemän. Mitt uppdrag har blivit att på alla tänkbara sätt utreda hur vi kan gå in i ett sådant försök. Det är många parametrar som ska granskas och lika många stenar som måste vändas innan ett konkret, genomförbart pilotprojekt kan se dagens ljus. Det känns dock väldigt hoppfullt. Äntligen kommer lärandeverktyget att kunna användas med full tillgängliget för alla. Det är dags nu!

Samtidigt rullar arbetet med att få in vårdnadshavare i vår digitala elevdokumentation på. Vi är ett tuppfjät ifrån, nåväl två då, att i en medborgarportal ge behörighet via e-legitimation och bank-ID till e-tjänsten. Den digitala tjänstens värde kommer att dubblas mångfalt när vårdnadshavarna kommer in i systemet. Det är då tjänstens alla fördelar kommer att komma till sin rätt. Skolan är också äntligen ganska överens hur de gemensamma dokumentationsmallarna ska se ut. Till hösten borde det bara vara att köra över hela grundskolan.
Gymnasiet nästa?

Nästa vecka skriver vi avtal om nästa e-tjänst. E-tjänst för barnomsorg. Det kommer att innebära stora lättnader och fördelar för vårdnadshavare i kontakten med förskolorna när den förhoppningsvis finns på plats i höst. Då har vi ju redan medborgarportalen på plats med e-legitimationslösningen.

Mycket positivt, men får man önska något? Det är klart jag får. Nästa beslut borde vara att all förskole- och skolpersonal ska genomgå PIM i ett försök att få en lägsta nivå när det gäller personalens digitala kompetens. Nivå 3, tack!

Oj, vad positivt det här blev då! Det är nog för att jag var på Sven-Ingvars!! i tisdags och ska på bröllop i morgon och bada med de här damerna på söndag.


Samt ta ut husbilen på måndag nästa vecka! Hej och hå!

Inga kommentarer: