tisdag 1 mars 2011

Standards för lärobjekt

VLM involverat i projekt som syftar till att underlätta utveckling, produktion och distribution av digitala lärresurser av olika slag.
Torsdagen den 10 mars inbjuder SIS (Swedish Standard Institute) och Utbildningsförvaltningen, Stockholms Stad i samarbete med VLM-institutet till ett informationsmöte om digitala lärresurser och lärplattformar.

Inbjudarna vänder sig till IT-ansvariga, användare, utvecklare, systemleverantörer, systeminköpare, pedagoger, förlag och andra informationsleverantörer som verkar inom utbildningsområdet, i första hand grundskola, gymnasium och vuxenutbildning men även andra skolformer kan vara aktuella.

Syftet med mötet är att informera om ett nytt projekt vars resultat ska bidra till att digitala lärresurser kan presenteras, integreras och kunna användas på ett enhetligt och säkert sätt i undervisning. Ett viktigt mål med projektet är att undvika en situation där varje kommun och leverantör skapar egna lösningar. Projektet syftar också till att underlätta utveckling, produktion och distribution av digitala lärresurser av olika slag. Utgångspunkten för detta arbete är att använda befintliga standarder och skapa de riktlinjer som behövs för att nå målet med en ökad tillgänglighet och användning av digitala lärresurser.Projektet söker deltagare som vill vara med i arbetet och bidra på olika sätt.

VLM-institutets styrelsemedlemmar ansvarar under eftermiddagen för en beskrivning av behovet av arbetet ur ett användar/kundperspektiv.

Under förmiddagen inleder Mats Östling, Stockholms Stad och Patrick Lindén, SIS och pratar om projektets nyttor.
Sedan gör Fredrik Paulsson, Umeå universitet en genomgång av relevanta standarder inom området för att ge en grund för det fortsatta arbetet samt beskrivning av de tekniska frågeställningarna.

Äntligen kanske det kan hända något inom ett område som länge har varit högintressant för skolans verksamhet.

Inga kommentarer: