tisdag 1 mars 2011

Hearing i Sandviken 31 maj 2011

Arbetat inom VLM har tagit en ny vändning, vilket innebär en spännande aktivitet i Sandviken i maj:

VLM-styrelsen har tagit beslut om att ändra litet i målsättningarna för 2011. Den konferens som var planerad byts nu ut och blir 3 Hearings. Den första kommer att förläggas i Sandviken och handla om kommunens 1-1-projektet.

Sandviken har tagit beslut om att förtäta antalet dator att gälla alla elever och all personal inom Grundskola och Gymnasium. Det innebär att man går från cirka 2000 datorer till drygt 6000 datorer på tre år. 2013 ska man vara klar.

2009 startades två pilotprojekt i kommunen. Österfärnebo skola F-9 och en SMSP-klass på Gymnasiet utrustades med 1-1 datorer. I pilotprojektet som fortfarande pågår ingår ett samarbete med Högskolan Dalarna som har anordnat en 22,5 poängs fortbildning där alla lärare i pilotprojektet medverkar. Ekonomin har ordnats via Lärarlyftet och en forskningsfond inom Högskolan.

I pilotprojektet ingår ett antal magistrander som koncentrerar sitt arbete på olika områden, Man forskar på multikommunikation, sociala medier, pedagogik och genusperspektivet. Arbetet leds av Gun-Marie Wetso, fil dr. i Specialpedagogik på Högskolan som också gör heldagsobservationer i fyra pedagogiska rum både i Österfärnebo och i gymnasieklassen.

Tanken är nu att magistranderna Robert Baron (SMSP), Ami Lidén (Österfärnebo), Margareta Berglund (Högskolan Dalarna) och Gun-Marie Wetso ska dela med sig av de iakttagelser som man har gjort i halvtid av pilotprojektet. Det kommer att ske vid ovan nämnda Hearing i Sandviken tis 31 maj 2011. Föredragen kommer att följas av diskussioner bland åhörarna.

Målgruppen är politiker, högre tjänstemän i VLM-kommunerna och personal från olika lärosäten.

Inga kommentarer: