onsdag 10 december 2008

IT i praktikenseminarium 11 dec

I morgon är det dags igen för ett IT i praktikenseminarium i Stockholm. Det ska handla om "skriva sig till läsning". Glädjande stort intresse! Vi blir ca 35 deltagare vid träffen på Åsö Vuxengymnasium på söder i Stockholm.

Arne Trageton, grundaren till denna skriv- och läsinlärningsmetod visar också intresse för seminariet. Vid kontakt mejlledes vill han att vi ska påminna om hans brev till Björklund, som han överlämnade personligen vid årets Skolforum. Läs brevet i nr 7/2008 av Datorn i utbildningen.

Trageton vill att vi ska diskutera användning av dator eller penna i de nya nationella proven i svenska för årskurs 3. Han hävdar att det skulle ge oss möljigheter att att sätta och mäta mål för elevernas digitala kompetens och möjlighet till mer forskning kring att skriva sig till läsning. En mängd studier har nämligen visat att datorklasser har långt bättre resultat på skrivproven än sina penn-kollegor. De nationella skrivproven vore ett gyllene ögonblick för oss i Sverige att undersöka detta.

Han vill få till en undersökning i svenska tidningar (tidningar som Björklund läser :-) där läsare får tillfälle att svara på frågan:
Bör skolorna få välja om eleverna ska skriva på dator eller för hand vid de nationella skrivproven i 3:e klass?

Vad tycker seminariet i morgon?

Inga kommentarer: