söndag 16 november 2008

Axplock i veckan

Mycket lyckat IT-i-praktikenseminarium på onsdag e.m.

Alternativa verktyg i lärandet/kompensatoriska hjälpmedel

Tid: Onsdagen den 12 november kl 15.00-17.30
Plats: Åsö Vuxengymnasium på söder i Stockholm.

Kraven på att kunna ta rätt på, förstå och ta till sig information, att läsa, skriva och använda internet, blir allt viktigare i dagens samhälle. För en del elever i varje klass är alternativa verktyg för att lära sig läsa, skriva och inhämta kunskap, avgörande för framgång i skolan och livet. Alla elever har nytta av alternativa inlärningsvägar.
Skoldatateken i Uppsala och Enköping presenterar vid detta seminarium arbetet och möjligheterna med alternativa verktyg i lärandet. Även Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd i dessa frågor presenteras.

Medverkande: Kerstin Broms, Skoldataketet i Enköping, Elsy-May Gisterå och Margareta Lavsund, Skoldatateket och Specialpedagogiska skolmyndigheten, Uppsala

Diskussion och erfarenhetsutbyte.
Sessionen leds av Erik Honken Holmqvist, Sandviken.


De som kom på seminariet var väl insatta i frågorna och hade mycket att ge i det efterföljande erfarenhetsutbytet. E-postadresser utbyttes. Seminariet kommer att följas upp med artiklar i DiU.


Dagen efter inbjöd jag till Digitalt råd på skolkontoret. De flesta dök upp, en del framåtsyftande och nyttiga beslut togs.

Stefan Giymothys kvartett är igång igen. Vi träffades första gången i torsdags och ser fram mot ett nytt rep om fjorton dagar. Spelning på Trettondagsjazzen i Gävle.

Tack för god mat på lördag kväll, familjen Landström!

En intern lista skrevs.

Egypten nämndes.

Två cykelturer i helgen. Är man månne igång igen när det gäller motion? Det har varit dåligt på den fronten ett tag.

Inga kommentarer: