onsdag 19 november 2008

Ett dygn med VLM

Samling på Clarion Winn Hotel.
Ekonomisidan av verksamheten går åt rätt håll. Tillfredsställande eftersom arbetet i Gävle utmynnade i planer som kräver ett visst kapital, i alla fall inledningsvis.

Utan att avslöja för mycket så handlar det om en konferens som förhoppningsvis kommer att gå av stapeln om ca ett och ett halvt år. Det planerade innehållet ska ha en inriktning som skiljer sig en del från andra konferenser som jag har jobbat med. Målgrupperna är väl definierade. Grunden till konferensen är en variant av Triple Helix. Dokumentationen från konferensen kommer att vara VLM:s nya språngbräda i det fortsatta arbetet med uppdraget som institutet har. Det kommer att krävas en rejäl arbetsinsats, men det känns kul och framåtsyftande.

Nästa gång träffas vi i Edsbyn i början på december. Då ska vi, förutom att ha styrelsemöte sitta med skolfolk och dela med oss av våra digitala skolutvecklingserfarenheter.

Dygnet var vädermässigt kompakt novembermörkt. En ljusglimt var dock alla anekdoter om resor i världen, både alldeles nyss och förr.

Inga kommentarer: