onsdag 8 oktober 2008

IT i praktikenseminarium, digital IUP

Så var det dags för ett nytt seminarium i IT i praktikenserien. Denna gång handlade det om ”En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen” och hur man får in denna i en digital e-tjänst. Platsen var Åsö gymnasium på söder i Stockholm. Ny plats och nya tekniska förutsättningar, som kanske inte var de bästa.

Två gäng var på plats för att visa sitt tänkande och sin digitala modul. Det var Ylva Allgren och Marie-Louise Härlin från Upplands- Bro som arbetar i PODB och Marie Holm från Värmdö kommun som använder Unikum.

Efter den 15 juli 2008 har ju förutsättningarna för de individuella utvecklingsplanerna för elever ändrats drastiskt eftersom regeringen har beslutat att skriftliga omdömen ska ges för samtliga elever i grundskolan från och med höstterminen 2008.

Beslutet innebär att föräldrar och elever från första klass ska få skriftlig information om elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. Informationen ska ges varje termin. Hur omdömena ska utformas ska bestämmas av rektor och de får vara betygsliknande.

För att skolorna ska klara av detta kommer Skolverket ska revidera de allmänna råden för den individuella utvecklingsplanen. Råden ska tjäna som stöd och vägledning för skolor och lärare i deras arbete med att upprätta individuella utvecklingsplaner. Myndigheten för skolutveckling ska bland annat ta fram ett stöd- och informationsmaterial som riktar sig både till skolpersonal och till föräldrar och elever.

Litet märkligt är det väl att dessa råd och detta stöd kommer så sent eftersom den nya förordningen i praktiken ska börja gälla fr.o.m. höstterminen 2008. Är lärarkåren vana vid detta? Ja, säger de flesta med en uppgiven suck.

Att konkretisera mål i varje ämne och i varje årskurs tar tid. Det här påverkar självklart innehållet i de digitala modulerna som växer i antal över hela landet och ersätter den otidsenliga pappersexercisen vid utvecklingssamtal.

Medverkande och deltagare i seminariet var överens om att all pedagogisk personal måste vara med i processen runt tydliga mål och hur man på ett professionellt sätt uttrycker sig i omdömen och individuella utvecklingsplaner. Även om ett digitalt stöd kan stödja detta utvecklingsarbete måste mycket arbete göras innan det digitala stödet kan användas fullt ut.

Återkommer i frågan!

Inga kommentarer: