torsdag 2 oktober 2008

Övervakningskameror

På DNdebatt gör Göran Gräslund, generaldirektör på Datainspektionen ett inlägg i debatten om övervakningskameror på skolor, som säkert fick många beslutsfattare att sätta kaffet i vrångstrupen i morse:

”Datainspektionen sätter stopp för övervakningskameror på sju granskade skolor: Beslutet är vägledande för alla skolor i landet I dag fattar Datainspektionen beslut om att inte tillåta de skolor som vi har inspekterat att fortsätta sin kameraövervakning av elever och personal inomhus. Sådan kameraövervakning på svenska skolor har ökat med över 150 procent på bara några år. I dag använder mer än var femte skola kameror för övervakning inomhus och ännu fler skolor vill följa efter. I skolorna finns en utbredd okunskap om att denna slentrianmässiga och integritetskränkande övervakning i de flesta fall är olaglig. Skolvärlden går alltså mot en övervakningsnivå som vi på andra arbetsplatser skulle reagera mycket starkt emot. Vi på Datainspektionen känner oro för den avtrubbningseffekt hos elever och skolpersonal som sådan omfattande kameraövervakning kan leda till.”

”De här besluten är vägledande vilket betyder att även övriga skolor i Sverige som använder kameraövervakning inomhus nu måste se över om övervakningen är tillåten eller inte.”

För något år sedan hade vi den här debatten i Sandvikens kommun. En rektor hävdade att övervakningskameror var det enda sättet att komma åt klotter och skadegörelse på den skolenheten. Detta föranledde en diskussion och skrivande av en policy för övervakningskameror. Tack vare den slipper vi nu montera ner dyrbar utrustning som olagligt hade suttit i våra skolkorridorer om vi inte hade sansat oss och läst de lagtexter som redan då fanns att läsa.

Datainspektionen:
”Vår bedömning är att skolvärlden går mot en övervakningsnivå som vi på andra arbetsplatser skulle reagera mycket starkt emot.”

Inga kommentarer: